Původní stav

 

Samy můžete posoudit, jak se Sluneční stráň k dnešnímu dni změnila. Toto to je původní stav...