Počet obyvatel, rozloha, zemědělství, životní prostředí

Počet obyvatel

V Knapovci trvale sídlí 306 obyvatel

Rozloha

Celková rozloha Knapovce je 695.2840 ha.

Úhrnné hodnoty jednotlivých druhů pozemku

zemědělská půda 405.2462ha
lesní pozemek 248.7423ha
vodní plocha 1.6730ha
zastavěná plocha 7.9244ha
ostatní plocha 31.6981ha
celkem 695.2840ha


Zemědělství

V Knapovci jsou vhodné podmínky pro zemědělství, a tudíž je tato vesnice významnou zemědělskou oblastí. V Knapovci působí 2 zemědělské podniky:

Bioprodukt, a. s. - který se zabývá chovem vepřů a výrobou a prodejem organického hnojiva Bifan.

Avena, a. s. - obstarává chov krav a pěstování nejrůznějších zemědělských plodin např. pšenice, oves, ječmen, kukuřice, cukrová řepa apod. 

Životní prostředí

Obdivuhodností Knapovce je krásná příroda, je obklopen spoustou lesů, vyskytují se zde chráněné památné lípy a údolím protéká Knapovecký potok. Tato vesnička je ideálním místem pro odpočinek.