Školství, vzdělávání, zájmové organizace a sport

Školství

Mateřská školka

Základní škola pro I. stupeň - již nefunguje

Vzdělávání 

Lidová knihovna

Zájmové organizace

Tělovýchovná jednota Knapovec - dobrovolná organizace, založena roku 1972, organizace zajišťuje kulturní vyžití této obce.

Sbor dobrovolných hasičů

Obě tyto organizace zajišťují veškeré kulturní akce v průběhu roku např. plesy, diskotéky, zábavy, rockotéky, dětské karnevaly, memoriály apod., které se konají buď v místním kulturním sále nebo na místním fotbalovém hřišti.

Sport

V Knapovci se každoročně konají dvě sportovní akce na místním fotbalovém hřišti, které se staly tradicí, a to:

Memoriál Zdeňka Drobného - přátelské fotbalové utkání  

Memoriál Zdeňka Šaldy - hasičské soutěže