Historie Knapovce

Knapovec je malebná vesnička vzdálená asi 4 km od města Ústí nad Orlicí. Název této vesnice vznikl z německého výrazu Knappendorf. Německý výraz lze přeložit jako Knapova nebo knapova i knapská ves. Příjmení Knap vzniklo z německého Knappe, což znamená:

1. panoš, zbrojnoš (rytířský) - štítonoš,

2. chasník, tovaryš (zejm. u soukeníků a tkalců), horník, hutník, (ve mlýnech) učeň, prášek.

Kromě těchto významů se uvádí pro středohornoněmecké knappe ještě význam "Dorfbursche, Mann überhaupt". Odtud pochází i staročeský výraz knap - "dělník při některých řemeslech, tovaryš".
České jméno Knapovec bylo utvořeno analogicky podle sousední vsi jmenující se Houžovec z německého prvního členu Knapp(en)-.
První písemná zmínka o Knapovci pochází z roku 1292, kdy tato ves náležela panství Landšperk.
Knapovec byl zpočátku farní vsí u Ústí nad Orlicí, jež patřila k prvotnímu nadání kláštera zbraslavského. Později patřil nejprve k hradu Landšperku, a potom v letech 1850 - 1960 k Landškrounu. V letech 1938 - 1945 byl Knapovec přičleněn k nacistickému Německu v rámci říšské župy Sudety. Od roku 1960 Knapovec spadá pod okres Ústí nad Orlicí.