Historické památky v Knapovci

Farní kostel sv. Petra a Pavla

je pozdně empirová stavba z let 1832- 1834, vystavěná na místě starší stavby. Skládá se ze čtvercové lodi, plackou zaklenuté, a obdélného kněžiště s pruskou klenbou, za níž je v ose kostela sakristie půlkruhového půdorysu, sklenutá konchou. Nad střední částí trojdílného průčelí je nízká věž s plochou stříškou, v postranních částech průčelí jsou schodiště. Stavba je omítnuta a zdobena vodorovnými sparami, vytaženými v omítce. V průčelí kostela je hlavní vchod s kamennou zárubní, jež má na štítku malovaný letopočet 1833. Po stranách vchodu jsou ploché toskánské pilastry s nástavci a římsou, nad níž je vsazeno půlkruhové okno. Nade dveřmi je připevněna deska s nápisem.  

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha Sv. Jana Nepomuckého je situována vedle kostela sv. Petra a Pavla. Na podstavci od lampy nahoru je pravděpodobně z jednoho kusu kamene. Sv. Jan má v jedné ruce kamenný krucifix a v druhé ruce kvadrátek. Hlava je bez přikrývky a okolo hlavy má nimbus s hvězdami. Socha dosahuje výšky cca 3 m. Podstavec je nahoře korunovaný hlavicí s římsami, na kterých jsou umístěny po stranách postavy andělů. Na čelní straně je okřídlené dvojhlaví andělů v reliefu. Nad reliéfem je předsunutá lampa. Podstavec se vyznačuje bohatou reliefní výzdobou, po stranách se zlatými ornamenty, uprostřed do hloubky vysekáná zpovědnice, kde je při zpovědi Sv. Jan s královnou.

Hřbitovní kaple Zmrtvýchvstání Páně

Tato stavba zaklenutá dvěma poli křížové žebrové klenby pochází z počátku 16. století a je sakristií staršího kostela. Vnitřní úprava této kaple pochází z 19. století.

Boží muka

Boží muka jsou spojena s dobou kolem roku 1600.