Finance

Na výstavbu rodinných domků v lokalitě Sluneční stráň se vztahovala směrnice města Ústí nad Orlicí na "Podporu výstavby technické infrastruktury pro bytovou výstavbu", která spočívala v poskytnutí "dotace" ve výši 200.000Kč na jednu stavební parcelu.

I přes to, že jsme celou lokalitu zafinancovali z vlastních zdrojů a převedli kompletně vybudovanou a provozuschopnou infrastrukturu převedli na město Ústí nad Orlicí/Tepvos s.r.o., nepodařilo se nám přesvědčit současného starostu Hájka, radu města a vedení městské společnosti Tepvos s.r.o. o prodložení termínu vyplácení těchto dotací, aby pro další stavebníky byla kupní cena pozemků výhodnější.

Město přes náš nesouhlas tuto dotaci zastavilo, což se samozřejmě ihned muselo promítnout do ceny pozemků.

Město nám nevyplatilo dotace v dohodnuté výši.

Pokud s tímto nejste jako kupující spokojeni, obracejte se prosím přímo na starostu Petra Hájka o vysvětlení.

Takovým to způsobem se v Ústí nad Orlicí podporuje podnikání a nová bytová výstavba.....

Cena:

smluvní Kč /1m2